Falesia Systemy Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, Infolinia 801 023923, Tel. +48 22 2500700, email: biuro@falesia.pl, oferty@falesia.pl

Kontakt

Zapraszamy na naszą stronę internetową.

Falesia Systemy Sp. z o.o.,
ul. Sabały 60,
02-174 Warszawa,
Email: oferty@falesia.pl
Infolinia 801 023923, Tel. +48 48 22 2500700

Gdzie nas szukać?

Radiolinie 42 GHz

Radiolinie 42 GHz.
 
W ofercie możliwych do wykorzystania częstotliwości wg UKE jest dostępne pasmo częstotliwościowe 42 GHz. Wcześniej nie było urządzeń spełniające wymogi podziału kanałowego ogłoszonego przez jednostki nadzorujące politykę częstotliwościową, ale obecnie jest możliwość nabycia profesjonalnych urządzeń radioliniowych na pasmo 42Ghz, stąd nasza propozycja do operatorów, przedsiębiorstw aby korzystać z tego pasma częstotliwościowego.
Dlaczego stosować radiolinie 42 Ghz:

1) Wolne pasmo 42Ghz.

Pasmo częstotliwościowe 42 GHz jest ciekawe z punktu widzenia możliwości zastosowania min. w centrach dużych miast, gdzie nie ma już dużo wolnych kanałów na pasma 32GHz, 38GHz. Pasmo 42 Ghz jest w zdecydowanej większości wolne i jest go bardzo dużo, bo na szerokości ok. 3GHz, od 40,5GHz do 43,5 GHz.

2) Niższe opłaty UKE za licencję na częstotliwość.

UKE przewidziało pasmo 42GHz jako zastosowanie punkt-wielopunkt (p-mp). Z tego względu wykupuje się daną szerokość pasma (np. 7, 14, 28, 40, 56MHz) na teren gminy. Koszty licencji do UKE zależą od rodzaju gminy. Stawki licencji za jeden MHz to:

a) w gminie wiejskiej: 10zł za MHz,
b) w gminie miejsko-wiejskiej: 25 zł za MHz,
c) w gminie miejskiej do 100 tys mieszkańców: 125zł za MHz,
d) w gminie miejskiej powyżej 100 tys. mieszkańców 250zł za MHz.
Są to opłaty roczne.

Przykładowo jeśli masz kilka radiolinii do postawienia do odległości ok. 4-5km w gminie wiejskiej, koszt kanału np. 7MHz na gminę to 7MHz (szerokość kanału) x 10zł (koszt za 1 Mhz w gminie wiejskiej) x 2 (dolna i górna częstotliwość) = 140zł rocznie. Za 140zł rocznie można uruchomić w pasmie chronionym wiele radiolinii w ramach jednej gminy wiejskiej.

3) Niższe opłaty UKE za wydanie decyzji.

Wypełniając wniosek do UKE na 42 GHz zgłasza się stację bazową, czyli miejsce, z którego będą montowane będą kolejne radiolinie 42Ghz. Stację bazową zgłasza się raz bez względu na ilość zainstalowanych radiolinii 42 GHz. Nie zgłasza się do UKE kolejnych radiolinii z już zgłoszonej stacji bazowej. Podobnie jak nie zgłasza się terminali klienckich 42Ghz. Za wydanie kanału na jedną stację bazową płacimy do UKE 1950zł (dla usług telekomunikacyjnych). Nie ma dodatkowych opłat jednorazowych na kolejne radiolinie, na połączenia z danej stacji bazowej. Czyli w porównaniu do tradycyjnych radiolinii na pasmo np. 38Ghz oszczędzamy przy kolejnych radioliniach powyżej pierwszej po 1950zł na koszty UKE.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz emaila: oferty@falesia.pl , a odpowiemy na dodatkowe Twoje pytania.