Falesia Systemy Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, Infolinia 801 023923, Tel. +48 22 2500700, email: biuro@falesia.pl, oferty@falesia.pl

Kontakt

Zapraszamy na naszą stronę internetową.

Falesia Systemy Sp. z o.o.,
ul. Sabały 60,
02-174 Warszawa,
Email: oferty@falesia.pl
Infolinia 801 023923, Tel. +48 48 22 2500700

Gdzie nas szukać?

Radiolinie 10,5 GHz

UKE w 2010 roku otworzyło drogę do ubiegania się o wcześniej zajmowane przez służby wojskowe pasmo 10,5Ghz. Dokładnie chodzi o częstotliwości: dolna częstotliwość - od 10,125 GHz do 10,300 GHz i górna częstotliwość - od 10,475 GHz do 10,650 GHz, odstęp między kanałowy 350MHz.
Na 10,5 GHz w przedziale częstotliwości jak wyżej kupuje się jedną licencję na teren powiatu, który nas interesuje. Na terenie każdego z powiatów w Polsce można wykupić do 42 kanałów o szerokości 3,5MHz lub 20 kanałów o szerokości 7MHz lub 10 kanałów o szerokości 14MHz lub 5 kanałów o szerokości 28MHz - tzn. tyle pasma jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych na terenie powiatu.
Ceny licencji za każdy powiat mogą być różne, zależy to od ilości gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich na terenie danego powiatu. Sumuje się dany rodzaj gmin w powiecie i oblicza sumaryczny koszt licencji 10,5 Ghz na dany powiat. Stawki licencji za jeden MHz to:
 
1.  w gminie wiejskiej: 10zł za MHz,
2. w  gminie miejsko-wiejskiej: 25 zł za MHz,
3. w  gminie miejskiej do 100 tys mieszkańców: 125zł za MHz,
4. w gminie miejskiej powyżej 100 tys. mieszkańców 250zł za MHz.
 
Są to opłaty roczne. Dobrze  przeliczyć sobie sumaryczną kwotę na dany powiat i potwierdzić ją z UKE, lub napisać do nas to w tym pomożemy: oferty@falesia.pl
 
Ze względu na zakłócenia systemów P-P do systemów P-MP UKE nie dopuszcza używania systemów radioliniowych P-P w ramach powyższych licencji. Nie inwestuj w urządzenia, których używanie nie jest zgodne z regulacjami UKE. W celu dobrego zaplanowania właściwej częstotliwości, optymalnych kosztowo do kosztów UKE, zapraszamy do kontaktu z nami. Zaproponujemy ci urządzenia i częstotliwości, które są zgodne z regulacjami UKE i spełnią Twoje wymagania co do przesyłanych danych.
 

 

W celu zamówienia powyższych produktów zapraszamy na Sklepu Elektronicznego - tutaj